DR. GEDİK: “KİRLİ HAVA; EN ÇOK BEBEK VE ÇOCUKLARI ETKİLİYOR”

GEDİK “OSMANİYE, HAVA KALİTESİTürk Tabipler Birliği Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Asu Kaya GEDİK; “Ülkemizde kronik hale gelmiş olan hava kirliliğinin iyileştirilmesi için ciddi önlemler alınması gerekmektedir. İklim krizini besleyen ve kirli havaya neden olan politikalarla mücadele bir hekim sorumluluğudur” dedi.

“Son 3 yıldır hava kalitesinde hiç bir iyileşme olmayan ve ciddi hava kirliliği yaşayan 16 ilde (Afyon, Ankara, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Erzincan, Mersin, Kahramanmaraş, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, OSMANİYE, Sakarya ve Sivas) yıllık ortalama hava kirliliği (PM10) düzeyleri 90 μg/m3’e ulaşmıştır. Bu miktar Dünya Sağlık Örgütü sınır değerlerinin 4,5 katıdır. Yapılan çalışmalar Türkiye’de 2017 yılında yaşanan her 100 ölümden 13’ünün başka bir ifadeyle, 50 binden fazla ölümün hava kirliliği nedeniyle gerçekleştiğini göstermektedir” diyen Dr. Asu Kaya GEDİK; şunları söyledi:

“TTB’nin de bileşeni olduğu Temiz Hava Hakkı Platformu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait hava ölçüm istasyonlarından aldığı verilerle hesaplamalar yapmış ve rapor oluşturmuştur.FOSİL YAKIT kullanımı havayı kirliliğinin en önemli nedenidir. Bilim, kirli havanın sağlık üzerine etkilerini çok net ortaya koymuştur. Dünyada her yıl toplam 8 milyon insan hava kirliliği nedeniyle erken ölmektedir. Hava kirliliğinin neden olduğu sağlık sorunları ile ilişkili en önemli gelişme ise Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)’ne bağlı yapılardan birisi olan Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın (IARC), 17 Ekim 2013’de kamuoyu ile paylaştığı bilimsel bilgidir. DSÖ IARC’ın açıkladığı raporunda dış ortam hava kirliliğinin, akciğer kanserine neden olduğunun ve mesane kanserine yakalanma riskini arttırdığının bilimsel kanıtlarla kesin olarak ortaya konduğunu; bu nedenle hava kirliliğinin, insanda kanser yapıcı etkenler (Grup I) listesine alındığını duyurmuştur. Güncel bilimsel çalışmalar, kirli hava solumanın, solunum ve dolaşım sistemi başta olmak üzere tüm sistemleri etkilediğini vurgulamakta, yol açtığı çok sayıda sağlık sorunu nedeniyle hastalık yükünü arttırdığını ve erken ölümlere yol açtığını bildirmektedir.

Kirli hava en çok da bebek ve çocukların sağlığını, büyümesini ve gelişmesini olumsuz etkilemektedir.

Hasan KILIÇ