ÇENET: “TEVKİFAT KESİNTİSİ SIRASINDA ÜYELERİMİZ SIKINTILAR YAŞAMAKTADIR.

TİCARET BORSASIBorsa Başkanı Sait ÇENET, Osmaniye Ticaret Borsası olarak talebimiz: Çiftçi Bağ-Kur sisteminde uygulanan ürün bedeli üzerinden tevkifat kesintisinin tüccarlar tarafından yapılması uygulamasının kaldırılması gerekmekte veya Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde destekleme sırasında borcu olan çiftçilerinin borcunun kesilmesi sağlanmalıdır” dedi.

Osmaniye Ak Parti Millet Vekili İsmail KAYA, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali GİZLİCE, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Hanifi ZAİMOĞLU ve Beraberindeki heyet Borsamızı ziyaret etti. Misafirleri Borsa adına Yönetim Kurulu Başkanı Sait ÇENET, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh TÜRK, Selahattin POÇULU, Hamza BAĞRIAÇIK ve Mehmet DEMİR karşıladı. Osmaniye Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sait ÇENET; Üyelerimizin Çiftçi Bağ-Kuru Kesintilerinden dolayı karşılaşmış oldukları sıkıntılardan bahsederek yeni bir kanun çıkarılması gerektiğini söyledi. 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanuna Tabi sigortalıların prim borçlarının ürün bedellerinden tevkif suretiyle tahsil edilmeye başlaması 01.04.1994 tarihinde başlamıştır. Tevkifat oranı %1 olarak belirlenmiştir. Daha sonra bu oran sattıkları ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla %1 ile % 5 oranı arasında olmak üzere kesinti yapılar denilmiş ve oran % 2 olarak uygulanmaya başlanmış ve halen bu oran üzerinden işlem yapılmaktadır. İlk olarak tevkifat bildirimi Bağ-Kur Çiftçi Tevkifat Bildirim Formu ile çiftçinin adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, tevkifat tutarı belirtilerek liste halinde alım yapan şirket ve firmalar tarafından belirlenen bankalara SGK hesabına yatırılmakta idi. 02.07.2013 Tarih 2013/27 sayılı Genelge ile Tarım Ürünleri Kesintisi yapacak olan (Kesintisi Sorumlusu) olarak SGK’ya müracaat ederek kullanıcı adı ve şifre ile sistemden borcu olanların borcunu sorgulama ve borcu olan çiftçilerin borcunu görerek kesinti yapılması uygulaması başlanmıştır. TEVKİFAT KESİNTİSİ SIRASINDA ÜYELERİMİZ SIKINTILAR YAŞIYOR 1- Bölgemizde tarımsal ürünlerin alım ve satımlarının tamamı kantar başında bedeli ödenerek işlem yapılmaktadır. Sisteme girip çiftçinin prim borcu varmı-yokmu diye sorgulamak imkanı bulunmamaktadır.  2-Çiftçiler de müstahsil makbuzu üzerinden kesinti yaptırmamak için sahte isim söylemekte veya kesinti yapacak ise ürününün satmayacağını belirtmektedir. 3- Bu uygulama pazarlıkların bozulmasını, alım yapacak tüccarın malı alımını engellemektedir. Diğer ve en öneli bir sorun da kayıt dışı ekonomiye neden olmaktadır. 4- Tarımsal ürünleri satın alan, dolayısıyla da tevkifatla yükümlü tutulan kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, kooperatifler, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar ve bunların iktisadi işletmeleri gibi gerçek ve tüzel kişileri tevkifat yapmadıkları veya yaptıkları tevkifatı süresi içinde SGK hesaplarına aktarmadıkları gerekçesiyle, aktarılmayan tevkifat tutarlarından faizi ile birlikte sorumlu tutulma, ayrıca Türk Ceza Kanunu’na göre “yetkili mercilerin emirlerine itaatsizlikten” dolayı haklarında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması gibi risklerle karşılaşmalarına yol açabilecektir.

Osmaniye Ticaret Borsası olarak talebimiz. 1-Çiftçi Bağ-Kur sisteminde uygulanan ürün bedeli üzerinden tevkifat kesintisinin tüccarlar tarafından yapılması uygulamasının kaldırılması gerekmekte veya Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde destekleme sırasında borcu olan çiftçilerinin borcunun kesilmesi sağlanmalıdır”dedi.

MİLLETVEKİLİ İSMAİL KAYA: “BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ” Sorunları açık bir dille ifade eden OTB Başkanı Sait ÇENET’e teşekkür eden Milletvekili İsmail KAYA da bu konu hakkında elinden geleni yapacağını söyleyerek her zaman esnaflarımızın yanında olacağız dedi.

Hasan KILIÇ