BARODAN JANDARMA TEŞKİLATINA KUTLAMA

 

3Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük,  Türk Jandarma Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı,

Av. Küçük, mesajında Jandarma Teşkilatının  Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü, toplumun, yurttaşların huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetlerini gururla ve takdirle izlediklerini belirtti.

Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Jandarma‘nın, en önemli ve temel görevi, askeri güç olarak ülke güvenliğini sağlamanın yanı sıra bir diğer önemli görevinin  şehir merkezleri dışındaki kırsal alanlarda suçla, suçluyla mücadele etmek olduğunu,  terör, uyuşturucu madde kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, organize suç örgütü gibi konularda da her gün gelişen, daha organize olan ve hatta uluslararası teşekküller haline gelen suç şebekelerine karşı mücadele verdiğini söyledi.

Av. Küçük, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Jandarma; her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakârlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur” veciz sözünün desteği ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümünü kutluyor, görevi başında şehit düşen Jandarma mensuplarımıza Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.” diye konuştu.

TÜRK JANDARMA TEŞKİLATI

“Devletin bekasını sağlamada en önemli rolü oynayan ve tarihi gelişimi içerisinde çeşitli adlarla anılan ‘Ordu’ ve ‘Güvenlik Kuvvetleri’nin kuruluş tarihi; insanların toplu halde yaşamaya başladığı veya devletlerin kurulduğu tarih olarak kabul edilir.

Türkler halkın güven içinde yaşaması için zamanın şartlarına uygun yasalar çıkarmış ve bu yasaların uygulanması için gerekli güvenlik teşkilatlarını da kurmuşlardır. Osmanlı Devleti zamanında zabıta hizmetleri ise Yeniçeri Ocağının kaldırılışına kadar çeşitli isimler altında değişik birimler tarafından yürütülmüştür.

1839 yılında Tanzimat Fermanı yayınlanması ile diğer devlet kuruluşlarında yapılan ıslahat hareketlerine paralel olarak, zabıta hizmetlerinde de yeni bir düzenleme yapılmış ve bugünkü anlamda ilk Jandarma Teşkilatı oluşturulmuştur.

14 Haziran 1869 tarihine kadar, yasal dayanağı olmaksızın tamamen emirname, ferman ve fetvalarla yürütülen zabıta hizmetlerine, bu tarihte çıkarılan Asakir-i Zaptiye Nizâmnâmesi ile hukukûlik kazandırılmıştır.

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nden Osmanlı Devleti’nin yenik çıkması üzerine ordu da yapılan ıslahat hareketleri sonrasında jandarmanın ıslahı için de ‘tensikheyeti’ adı altında yabancı subayların gelmesine izin verilmiştir. II. Meşrutiyetin ilan edilmesi ile birlikte idari teşkilatta ve orduda yeniden başlayan reorganizasyona paralel olarak, Jandarma teşkilatında da reorganizasyon faaliyetleri başlatılmış ve bunun neticesinde ilk Jandarma Subay Okulu Selanik’te açılmıştır.

Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce, Anadolu’da mevcut Jandarma birliklerine ilaveten kıyı gözetleme ve asayişten sorumlu olmak üzere seyyar jandarma taburları teşkil edilmiştir. Gerek Birinci Dünya Savaşı’nda gerekse İstiklâl Savaşı’nda bu taburlar ve diğer jandarma birlikleri ordu saflarında aldıkları görevleri en iyi şekilde yerine getirmişlerdir.

Jandarma, İstiklâl Savaşı süresince ülkenin içinde bulunduğu ağır koşullara ve teşkilatın lojistik güç yönünden çok yetersiz bir düzeyde bulunmasına rağmen hem cephede savaşan birliklerin geri emniyetini temin etmiş, hem de halkın ırz ve namusu ile can ve mal güvenliğini sağlayarak ulusun ve vatanın bütünlüğüne önemli katkılarda bulunmuştur.”

Yazar: NECDET KOPARAN
Danışman: PROF.DR. YAVUZ ERCAN
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
Konu: Kamu Yönetimi; Türk İnkılap Tarihi

Hasan KILIÇ