Arıcılık Alet Ekipman Paketi Hibe Başvurusu 11 Eylül’de Bitiyor

Osmaniye İl tarım ve Orman müdürlüğü tarafından Arıcılık Alet Ekipman Paketi Hibe Çağrısı duyurusu yapıldı. Yapılan duyuru şöyle: Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında, 2020 yılı için Arıcılık Alet Ekipman Paketi(Sağım Çadırı, Bal Süzme Makinesi, Sır Alma Tezgâhı, Bal Dinlendirme Tankı ve Güneş Enerji Paneli Seti malzemeleri paket halinde) tedariki hibe çağrı dönemi başlamıştır. Yörede arıcılığın geliştirilmesi, üretimin arttırılması ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunması sağlanacaktır. Düziçi Ekonomik Kalkınma Kümesinde üreticilere hibe desteği vermek suretiyle nitelikleri şartnamede tanımlanmış olduğu şekilde 10 (on) yetiştiricimizin Arıcılık Alet Ekipman Paketinden(Sağım Çadırı, Bal Süzme Makinesi, Sır Alma Tezgâhı, Bal Dinlendirme Tankı ve Güneş Enerji Paneli Seti malzemeleri paket halinde) faydalanması hedeflenmiştir. Bu ilan metni genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Hibe Yatırım Konusu: Arıcılık Alet Ekipman Paketi (Sağım Çadırı, Bal Süzme Makinesi, Sır Alma Tezgâhı, Bal Dinlendirme Tankı ve Güneş Enerji Paneli Seti malzemeleri paket halinde) Uygulama Bölgesi: Düziçi Ekonomik Kalkınma Kümesi proje sahası Hibe Oranı: Bireysel başvurularda yüzde 70 oranında (KDV hariç) destekleme yapılacaktır. Hibe çağrısı kapsamında satın alınacak mal/malzemelerin KDV’si başvuru sahibi tarafından ödenecektir. Başvurularda aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir. Başvuru Süresi: 31 Ağustos 2020 – 11 Eylül 2020 arasındadır. Son Başvuru Tarihi: 11 Eylül 2020 günü saat 16.00’ya kadardır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru Yerleri: Başvurular Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacaktır. Hibelere Kimler Başvuru Yapabilir? Başvuru sahipleri Düziçi Ekonomik Kalkınma Kümesinde (ilçenin idari sınırları içerisinde bulunan 8 köy: Çitli, Çotlu, Gökçayır, Kuşcu, Söğütlügöl, Yenifarsak, Yeşildere, Yeşilyurt Köyleri) en az 6 (altı) aydır ikamet ediyor olmalıdır. Arıcılık işletme adresi Düziçi EKK bölgesi dışında olup arılığı Düziçi EKK bölgesinde olan arıcılar için 6 (altı) aylık ikametini gösterir Adres Bilgileri Raporu istenmeyecektir. Başvuruda İstenecek Belgeler: Tarımsal Üretim ve Sulama Projeleri Başvuru Formu (İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilir). Başvuru sahipleri Düziçi Ekonomik Kalkınma Kümesi sınırları içerisinde yer alan köylerde en az 6 (altı) aydır ikamet ediyor olmalıdır. Arıcılık işletme adresi Düziçi EKK bölgesi dışında olup arılığı Düziçi EKK bölgesinde olan arıcılar için 6 (altı) aylık ikametini gösterir Adres Bilgileri Raporu istenmeyecektir. e-Devlet sisteminden alacağı çalışma durumunu gösterir belge. HBS kaydı dökümü(AKS Belgesi) Başvuru sahibi herhangi bir çiftçi örgütüne kayıtlı ise belgesi (Ziraat Odası üyeliği hariç). Aynı Hanede Yaşayan Bireyler Beyan Formu. Eğer başvuru sahibi ile aynı hanede ikamet eden en az yüzde 80 engelli birey varsa, engellilik durumunu gösteren rapor eklenmelidir. Başvurunuzu Nasıl Yapabilirsiniz? Proje bölgesinde ikamet ediyorsanız Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek yatırım yapmak istediğiniz alanla (Arıcılık Alet Ekipman Paketi) ilgili olarak formları doldurup başvurunuzu yapınız. Başvuru dosyasını Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne şahsen teslim ediniz. İnternet veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formunu doldururken, “Proje Bütçesi” bölümü dikkatlice hazırlanmalıdır. Tutarlar KDV hariç yazılmalıdır. Maliyet kalemleri piyasa şartlarına uygun olmalıdır. Başvuru formunda ve eklerindeki bilgilerden başvuru sahibinin sorumlu olduğunu unutmayınız! Başvuru yapan çiftçi hibeye hak kazansa dahi başvuru dosyasında bulunan belge veya bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edilmesi halinde başvurusu geçersiz sayılacaktır. Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru: Ayrıntılı bilgi almak için uygulama bölgesinde bulunan Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek şahsen ya da telefonla ilgili kişilerden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca size yol göstermesi için hazırlanan Hibe Uygulama Planlarından yararlanabilirsiniz. Bu kılavuzlar her bir yatırım konusu için ayrı ayrı hazırlanmış olup, gereken tüm detayları içermektedir. Yukarıda belirtilen Hibe Uygulama Planını, Başvuru Formunu, Teknik ve İdari Şartnameleri ve bu belgelerin eklerini yukarıda belirtilen Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alabilir veya Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün web sitesinden indirebilirsiniz. (http://osmaniye.tarimorman.gov.tr) adresinde duyurular kısmında mevcuttur. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri İrtibat Telefon Numaraları: Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçi Destek Ekibi Tel: (328) 876 11 43 Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Proje Yönetim Birimi Tel: (328) 814 11 75 (Dâhili 4342-4344-4334) Ali Celal KAYMAK