Anız Yangınları Hakkında Vatandaşlarımıza Duyuru

Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdür V. Ertuğrul Kılıçkıran, Anız Yangınları ile ilgili vatandaşlarımıza önemli uyarılarda bulundu. Kılıçkıran yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Anız ve yol kenarları ile meralarda ot yakılması ülkenin temel ekolojik sistemlerinin dengesinin bozulmasına, bitki ve hayvan türünün yok olmasına, doğal zenginliklerin tahribine ve orman yangınlarına neden olmaktadır. Anız yakılmasından dolayı atmosferdeki karbondioksit oranı yükselmekte, bu da küresel ısınmanın hızlanmasına neden olmaktadır. Ayrıca anız yakımı topraktaki organik maddeleri yok ettiğinden toprağın verimini düşürmekte ve daha çok gübre kullanımına yol açarak su kaynaklarımızın kirlenmesine sebep olmaktadır. Yol kenarlarında yakılan anızlar ise karayollarındaki görüş mesafesini azaltarak ölümlerle sonuçlanan trafik kazalarına yol açmaktadır. İlimizde, 2019 yılı Anız Eylem Planı kapsamında; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 12.03.2019 tarih ve 97 no’lu İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı (MÇK) doğrultusunda 2019 yılında; İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından İl Müdürlüğümüze gönderilen tutanaklar teknik personelimizce incelenmiş olup, İl genelinde anız yangını çıkardığı tespit edilen toplam 100 kişiye 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin 2019/1 sayılı Tebliğde belirtilen güncellemeye istinaden dekar başına 60,11TL olacak şekilde toplam 108.919,32 Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştır. 2020 yılı Anız Eylem Planı kapsamında; İl Mahalli Çevre Kurulunca İlimizde kontrollü dahi olsa, anız yakılmasına kesinlikle izin verilmemesi kararı alınmıştır. (04.05.2020 tarih ve 100 No’lu Karar). Yasaklara aykırı olarak anız yakanlar; Jandarma ve Emniyet ekiplerince tespit edilmesi durumunda tutanak tanzim edilip, Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüklerine bildirilecektir. Muhtarlar ve Kamu görevlileri anız yakma olayının olduğu tarlanın durumunu duyum aldıktan sonra tutanakla tespit edip, ilgili kurumlara bildireceklerdir. Yukarıda belirtilen hususlara aykırı olarak anız yakma olayından haberdar oldukları halde, bunu idari ve adli makamlara duyurmayan muhtarlar ve kamu görevlileri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 279. maddesine göre yasal işlemlere başvurulacaktır. İlimizde 2020 yılında; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 04.05.2020 tarih ve 100 No’lu İl Mahalli Çevre Kurulu kararına aykırı olarak anız yakanlara her dekar için 73,68 Türk Lirası (2020 yılı için) idarî para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır” hükmü uygulanacaktır. Vatandaşlarımız, anız yakanları; Jandarma ve Emniyet ekiplerine bildirerek vatandaşlık görevlerini yapmış olacaklardır. Daha güzel yarınlar için yaşanabilir çevreye hepimizin ihtiyacı vardır. Anız yakıp doğal dengemizi bozmayalım. Unutmayalım ki Anız yakmak suçtur… Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” Ali Celal KAYMAK