Ala Camii’ye koruma amaçlı çatı eklenmiş

Kadirli Ala Camii Restorasyonu Hakkında AçıklamaOsmaniye’nin Kadirli İlçesinde bulunan Ala Camii ile ilgili basında çıkan “Tarihi Ala Cami’ye, demir, çelik, alüminyum ve özel malzemelerden çatı eklenmesi tepkilere neden oldu” haberi ile ilgili açıklama yapıldı.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Yıldıran tarafından şu açıklama yapıldı: “Mülkiyeti idaresinde ve temsilinde bulunduğumuz Dulkadir beyi Alâuddevle Bozkurt Bey adına kurulu mazbut vakfa ait Osmaniye’nin Kadirli İlçesinde bulunan vakıf kültür varlığı Ala Cami, kentin önemli kültürel ve dini yapısıdır. Roma, Bizans, Türk dönemlerinin tarihi ve kültürel kimliğini taşıyan yapı esas itibarıyla bir geç Roma bazilikası olarak inşa edilmiştir. Daha sonra Bizans döneminde kilise olarak kullanılmıştır. Dulkadiroğluları Beyliği tarafından camiye çevrilen bu kilise, 1924’e kadar cami olarak kullanılmıştır. Vakıf kültür varlığı olan eser, Vakıflar İdaresi’nce ilgili koruma kurulunca onaylanan uygulama projeleri doğrultusunda onarım ihalesi yapılarak 19/11/2014 tarihinde yapılan sözleşme ile restorasyon işine başlanılmıştır. Onarım sırasında müze denetiminde yapılan arkeolojik kazı, raspa, söküm ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bulgular doğrultusunda proje tadilatına gidilmesi gerekmiş, Adana ve Hatay Koruma Bölge Koruma Kurul Kararları ile onarım çalışmaları devam etmekte olup son aşamaya gelinmiştir.

Ala Cami Çukurova bölgesinde Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemini görmüş sanat tarihi, dinler tarihi açısından önemli bir eserdir. Günümüze kadar gelen ana yapının batı, güney ve kuzey cephesinde tabanda yer alan mozaik alanların korunabilmesi ve yapının geçmişteki bazilika kimliğine referans göstermesi, eski yapının belgelerinin olmaması, yapı izlerinin kesin bir şekilde çözümlenememiş olmasından dolayı, yenileme alanında yetkin akademisyenler, restorasyon uzmanı mimarlar, Bölge Koruma Kurulu ve Vakıflar Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan bilimsel çalışma ve araştırmalar sonucunda beden duvarlarıyla çevrili üstü açık bazilika yapısının üstünün kapatılmasına yönelik hazırlanan koruma örtü projesi, karşılama merkezi mimari projesi, ihata duvarları ile çevre düzenlemesi projesi, Koruma Kurulu kararları ile onaylanmıştır. Çalışmalar bu kararlar ile onaylanan projelere uygun bir şekilde devam etmektedir.

1924 yılına kadar cami olarak kullanılan yapının etrafında yer alan alanda açığa çıkarılan mozaiklerin ve yapı elemanlarının korunmasına yönelik iklim koşullarından olumsuz etkilenmemesi, aynı zamanda yapının nefes alabilmesi dikkate alınarak mimari forma referans yaparak Venedik Tüzüğü ve Uluslararası Koruma İlkeleri doğrultusunda, konusunda uzman bilim adamlarının görüşleri alınarak, koruma kurulu ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan kurul kararları doğrultusunda paslanmaz çelik konstrüksiyon üzerine solid polikarbon örtü ile kaplanmıştır. Örtünün yapının orijinalliğine olumsuz bir etkisi söz konusu olmayıp geri dönüşümlü, hafif ve yapının iklim koşullarına daha fazla maruz kalmaması amacı ile yıllar sonrası çalışma imkanı veren koruma amaçlı bir örtüdür. Araştırmalarda kesin bilgilere ulaşılamadığından, yapının değeri ve önemine binaen yapının asli unsuru olacak şekilde yapı elemanı eklenmesinden özellikle kaçınılmış, yapı; cami işlevi ile mozaik alanların korunması ve sergilenmesi birlikte düşünülerek çalışma yürütülmüştür.

Devam eden Ala Cami koruma ve onarım çalışması Kültür Varlıklarını Koruma Kurullarınca onaylı projeler doğrultusunda yürütülmektedir.

Emanetini taşıdığımız, Medeniyetimizin anlam ve değer dünyasını görünür kılan vakıf eserlerini, büyük bir özen ile yaşatılmasında öncü görevi gören Vakıflar İdaresinin Ala Cami koruma ve onarım çalışması hakkında, İdaremiz bilgisine başvurulmadan, basın ve sosyal medya yoluyla kurumumuz ve proje ekibini itham eden beyanlar üzerine, kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bilhassa duyarlı ve işin hakikatini merak eden ilgililere saygıyla arz ederiz.”

Ali Celal KAYMAK