AES, EĞİTİMDE YAŞANAN ACİL SORUNLARIN ÇÖZÜMLENMESİNİ İSTEDİ

 

ogretmen_meb_logo“Cumhuriyetimizi, rejimimizi savunmak zorunda kaldığımız kanlı bir darbe girişimi sonrası bakanlıklarda öncelikler de yer değiştirmiş, birçok konuda olduğu gibi eğitimde de yapılması gereken reformlar gerçekleşememiştir” diyen Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Cansel GÜVEN, eğitimde yaşanan acil sorunların yer aldığı 15 maddeden oluşan çözüm paketini Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın bilgisine sundu.

Kısa adı AES olan Anadolu Eğitim Sendikası Genel merkezi tarafından eğitimde yaşanan acil sorunların çözümü için Mille Eğitim Bakanlığına başvuru yapıldı.

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Merkezi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Eğitim hizmeti alan ve veren taraflar için uygulanabilir çözümleri kovalayan sendikamız, dönemsel olarak durum raporları hazırlamakta ve muhataplarıyla paylaşmaktadır. Cumhuriyetimizi, rejimimizi savunmak zorunda kaldığımız kanlı bir darbe girişimi sonrası bakanlıklarda öncelikler de yer değiştirmiş, birçok konuda olduğu gibi eğitimde de yapılması gereken reformlar gerçekleşememiştir.

Yeni öğretim yılına eksikler ve sıkıntılarla başladığımız vakıadır. Temmuz döneminde eğitim cephesinden sorunların çözümü adına bakanlığa sunduğumuz yapıcı talepleri, mevcut koşullara göre revize ederek genel başkanımız Cansel GÜVEN imzası ile bakanlık makamına ulaştırmış bulunuyoruz. Uygulanması kamu olanakları dahilinde mümkün olan bu başlıklar, en temel ve acil sorunlara deva olacaktır. Takibi sendikamızca yapılacak olan bu çözüm paketini, sendikalı-sendikasız her eğitim çalışanı tarafından sahiplenilmesi gerektiği inancıyla paylaşıyoruz “denildi.

Sayın İsmet YILMAZ
Milli Eğitim Bakanı

Sayın Bakanım, ülkemizin darbelerle sınandığı zor bir dönemde, 18 milyon öğrenci ve 1 milyondan fazla eğitim çalışanını kucaklayan bakanlığımızı yönetmek üzere göreve geldiniz, öncelikle kolaylıklar diliyoruz. Bir yandan terörle ve teröristle mücadeleyi de içeren bu zorlu dönemde yeni öğretim yılına daha hazırlıksız, daha sıkıntılı girmiş bulunmaktayız.

29.07.2016 Tarihinde bakanlığımızla paylaşmış olduğumuz durum raporu ve uygulanabilir çözüm önerilerimiz büyük ölçüde güncelliğini korumakta olup, bakanlığımız olanaklarıyla uygulanabilir niteliktedir. Okulları açmış olduğumuz bu hafta, eğitime başlayamadığımız pek çok kurum ve sınıf mevcut iken, aşağıdaki talep ve önerilerimizi “sırasıyla” bilgi ve görüşlerinize arz ediyorum.

Cansel GÜVEN
Genel Başkan

 

EĞİTİMDE YAŞANAN 15 MADDELİK ÇÖZÜM PAKETİ

1.Terör örgütü bağlantısı iddiasıyla memuriyetten çıkarılan ve açığa alınan personel sayısı bakımından en kalabalık kitle bakanlığımızdadır. Suçluyu suçsuzdan ayırma noktasında valilikler ve TC Başbakanlık bünyesinde başlatılan değerlendirme çalışmalarına bu kapsamda taraf olmak gerekir. Eğitim cephesinde öğrenci/öğretmen hiçbir bir masumun mağdur olmaması, bir tek teröristin de sınıflara girmemesi bakanlığımızın sorumluluğudur.

2.Okul dönüşümlerini MUTLAKA ihtiyaç/talep gözeterek gerçekleştirmeli, öğrencilerin sınıf kapısında barikat kurarak eğitim hakkını savunduğu görüntülere fırsat verilmemelidir.

3.Kapatılarak devletin hizmetine alınan eğitim kurumlarına öğrenci ve öğretmen nakilleri ihtiyaca uygun olarak ivedilikle gerçekleştirilmelidir.

4.Mezuniyet alanına dönmek isteyen ve diplomaya dayalı alan değiştirmeyi hak eden öğretmenlerimizin alan değişiklikleri gerçekleştirilmelidir.

5.Sınav puanı üstünlüğü ile YENİDEN müdür yardımcılığı atamaları yapılmalıdır. Bu atamalar branş/norm ihtiyaç dengesini değiştirecektir.

6.Seçmeli dersler MUTLAKA “öğrencilere ders seçtirilerek” belirlenmeli, okul haftalık ders programları bu adil seçkiden sonra oluşturulmalıdır.

7.Tüm kurumlarda tüm normlar YENİDEN hesaplanmalıdır, bu güncelleme yapılmadan HİÇ BİR ÖĞRETMEN yer değiştirmemelidir.

8.İl içi mağduru öğretmenlerimiz boş normlarla ilişkilendirilmeli, karşılıklı yer değiştirme (becayiş) olanağı da sağlanmalı, nihayetinde ilçe emrine atamaları yapılmalıdır.

9.Anayasamız güvencesindeki öğrenim hakkı, ÖĞRETMENLER İÇİN DE korunmalıdır.

10.Proje okullardan tayin yoluyla uzaklaştırılan öğretmenlerin ve öğrencilerinin mağduriyetine son verilmeli, bu radikal uygulama en azından bu öğretim yılı ertelenerek “proje okul” konusu yeniden her yönü ile masaya yatırılmalıdır.

11.Onarılmamış, temizlik ve güvenlik ihtiyacını karşılayamayan, memuru-hizmetlisi, bütçesi olmayan okullara acilen ödenek çıkarılmalıdır.

12.Suriye sınırında, sınır ötesi füze ve bombaların menzilinde olan okulların öğrenci ve öğretmenleri güvelik tesis edilinceye kadar başka kurumlara taşınmalıdır.

13.Formasyonu ve öğretmenlik yeterliliği olmayan kişilerin ücretli öğretmen olarak istihdam edilmesine izin verilmemelidir.

14.Sözleşmeli öğretmenlik için mülakata çağrılı öğretmenlerin de ÖABT sıralamaları henüz açıklanmamış olup, atamaya esas yerleştirmede hukuki sorun yaşanmaması için ÖSYM nezdinde talepte bulunulmalıdır.

15.Asaleten ve liyakatle yerine getirilmesi gereken öğretmenlik mesleğinin mülakatla ver sözleşmeli statüye evrimleşmesi yanlıştır. Öğretmen yetiştirme ve istihdamı başlığında bakanlığımız öncülüğünde bir çalıştay düzenlenmesi, MEB, ÖSYM, YÖK ve sivil toplum bileşenleri tarafından her boyutu ile irdelenmesi gerekir.

Hasan KILIÇ