«

»

Tem 11

İş Kadınları Girişimci Kadın Platformu Kuruyor

BAŞKAN FERİDE DEMİR

Osmaniye İş Kadınları Derneği(İŞKAD), Osmaniye ve ilçelerindeki küçük ölçekteki meslek sahibi iş kadınlarını bilgilendirmek ve danışmanlık yapmak için girişimci kadın platformu oluşturuyor.

Osmaniye İşkadınları Derneği Başkanı Feride Demir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

’’-Kadınların iş hayatına çok sınırlı olarak katılabildiği ülkemizde, kadınların küçük ölçekli girişimleri çok büyük önem taşıyor. Ancak sınırlı bilgi, beceri ve bağlantılara sahip olduğumuz iş dünyasında kendi ayaklarımız üzerinde durabilmek gerçekten zor. Hem işe başlarken hem de işimizi devam ettirirken zorluklarla karşılaşıyoruz ve danışabileceğimiz, en azından sıkıntılarımızı paylaşabileceğimiz birilerine ihtiyaç duyuyoruz‘’ diye.

GİRİŞİMCİ KADINLAR, İŞDÜNYASININ DANIŞMANLARIS İLE  BULUŞACAK

İŞKAD, işte bu nedenlerle hem girişimci kadınların birbirleriyle iletişimlerini sağlamayı, hem de iş dünyasında deneyimi olan danışmanlarla girişimci kadınları buluşturmayı amaçlıyor.

 Mikro ölçekli iş sahibi kadınların işlerine başlarken ve sürdürürken karşılaştıkları sorunları çözmeleri için onları birebir danışmanlık hizmeti ile buluşturmayı  hedefleyen, aynı zamanda kadınları ihtiyaç duydukları işleriyle ilgili konularda bilgiyle, diğer girişimci kadınlarla iletişim kurma ve deneyimlerini paylaşma olanağıyla buluşturuyor. Oluşturulan platformda kadınlarımıza  gönüllü danışmanlık hizmeti sunularak; nasıl iş fikri geliştirebilirim, nasıl pazarlama yapabilirim, işimin finansmanını nasıl sağlarım,yaptığım işle ilgili meslek örgütlerinden nasıl yararlanabilirim,kadın hakları,yasal ve yeni düzenlenmeler neler, işim için yararlanabileceğim hibeler neler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

 Osmaniye’de evlerinde atıl durumdaki kadınlarımızı yogun girişimleri sonucu üreten aktif hale getirmek için büyük çaba harcayan İŞKAD Başkanı Feride DEMİR ve yönetim kurulu üyelerini biz de basın olarak canı gönlüden kutluyor, daima yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz.Hasan KILIÇ